Chính sách và quy định chung – Vitabrid Vietnam
Giỏ hàng

Chính sách và quy định chung

Chào mừng Quý khách đến với website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử www.vitabridvn.com (sau đây gọi là "Website/Ứng Dụng"), website thiết lập và sở hữu bởi CÔNG TY TNHH VI BEAUTY, thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0107686039 do Sở KHĐT Hà Nội cấp lần đầu ngày 28/12/2016 như được sửa đổi bổ sung từng thời điểm (sau đây gọi chung là "VITABRID")

Xin vui lòng đọc kỹ Điều khoản và điều kiện giao dịch này (sau đây gọi là "Điều Khoản Và Điều Kiện") trước khi đặt mua bất kỳ hàng hóa Website (sau đây gọi là "Sản Phẩm").

1. Phạm vi áp dụng 

1.1. Điều Khoản Và Điều Kiện sẽ được áp dụng cho khách hàng:

(i) Mua Sản Phẩm bán trên Website; và

(ii) Có nhu cầu được giao Sản Phẩm đến các địa điểm phù hợp với Chính sách giao hàng và đổi trả đăng tải trên Website.

1.2. Khách hàng tại Điều Khoản Và Điều Kiện này bao gồm: mọi cá nhân từ đủ 15 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự phù hợp để thực hiện giao dịch thông qua VITABRID và (ii) mọi tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam (sau đây gọi là “Khách Hàng”).

2. Xác lập và hủy hợp đồng Thương mại điện tử:

2.1. Xác lập hợp đồng Thương mại điện tử

Mọi thông tin về Sản Phẩm đưa ra trên Website trong bất kỳ trường hợp nào không được hiểu là đề nghị giao kết hợp đồng của VITABRID tới Khách Hàng.

Các bước hình thành Hợp đồng như sau:

Bước 1: Khách Hàng đăt hàng trên Website sẽ hình thành một đơn đặt hàng ("Đơn Đặt Hàng"). Ngay sau đó, VITABRID gửi thông báo đặt hàng (về mã đơn hàng, thông tin người nhận) cho Khách Hàng (i) trực tiếp qua Website và/hoặc (ii) qua email đăng ký;

Bước 2: VITABRID gửi xác nhận Đơn Đặt Hàng thông qua một trong các Phương thức sau:

(i) Qua địa chỉ email mà Khách Hàng đã đăng ký với nội dung: danh sách Sản Phẩm, thời hạn giao hàng, điện thoại liên hệ, thông tin người nhận, người đặt hàng, giá trị thanh toán…; hoặc

(ii) Qua tin nhắn tới số điện thoại đặt hàng của Khách Hàng với nội dung:mã đơn hàng; xác nhận xử lý thành công, thông tin liên lạc; hoặc

(iii) Qua việc cập nhật tình trạng đơn hàng trong hệ thống quản lý tài khoản của Khách Hàng trên Website với nội dung Đơn hàng đã được xác nhận, hoặc nội dung có ý nghĩa tương đương.

Hợp đồng giữa VITABRID và Khách Hàng chỉ xác lập và có hiệu lực kể từ thời điểm VITABRID gửi xác nhận như nêu tại Bước 2 (“Hợp Đồng”).

2.2. Hủy Đơn đặt hàng/Hủy Hợp Đồng.

2.2.1. Khách Hàng có quyền hủy Đơn Đặt Hàng, hủy Hợp Đồng trong các trường hợp sau đây:

(i) Hủy trước khi Sản Phẩm được giao:

  1. Với bất kỳ lý do gì, Khách Hàng được quyền hủy một phần hoặc toàn bộ Đơn Đặt Hàng trước thời điểm Sản Phẩm được giao (trừ trường hợp Sản Phẩm áp dụng các điều kiện đặc biệt khác đã được VITABRID quy định trên từng nội dung về Sản Phẩm), bằng một hoặc nhiều phương thức sau:
  • Liên hệ đến Trung Tâm CSKH (hotline: 0969 503 003)
  • Sử dụng nút “HUY DON HANG” trong hệ thống quản lý tài khoản của Khách Hàng trên Website (việc hủy đơn hàng bằng phương thức này có thể chỉ đáp ứng một phần nhu cầu của Khách Hàng vì phụ thuộc vào tính năng được cung ứng của Website tại từng thời điểm).
  1. VITABRID xác nhận qua SMS; email hoặc cập nhật tình trạng đơn hàng (Đơn hàng đã được hủy) trong hệ thống quản lý tài khoản của Khách Hàng.

(ii) Hủy sau khi Sản Phẩm được giao: Khách Hàng chỉ được hủy Hợp Đồng sau khi Sản Phẩm được giao theo các quy định tại Chính sách giao hàng và đổi trả tải trên Website.

2.2.2. VITABRID có quyền hủy Đơn Đặt Hàng đã được xác nhận (Hợp Đồng) trong một số trường hợp sau đây:

(i) Khi VITABRID/nhân viên giao hàng của VITABRID không liên hệ được với Khách Hàng từ ba (03) lần trở lên trong vòng hai mươi tư (24) giờ kể từ thời điểm bắt đầu liên hệ giao hàng;

(ii) Khi Bất khả kháng ảnh hưởng tới việc thực hiện Hợp Đồng của VITABRID diễn ra và kéo dài quá hai mươi tư (24) giờ kể từ thời điểm bắt đầu xảy ra Bất khả kháng, VITABRID sẽ bằng mọi phương thức, nỗ lực tối đa thông báo cho Khách Hàng về tình trạng này và đề xuất thời gian thực hiện Hợp Đồng mới. Trường hợp, Khách Hàng không đồng ý với đề xuất của VITABRID có thể chủ động hủy Hợp Đồng hoặc VITABRID sẽ chủ động hủy. 

Facebook Instagram Youtube Lazada Shoppee Tiki